Opname van Grense

 Hier kan jy na die opname luister, vir dit stem en deel met jou vriende.
Gelees deur Johannes de Beer
Gedig geskryf deur N.P. Van Wyk Louw

My naakte siel wil sonder skrome
in alle eenvoud tot jou gaan,
soos uit diepe slaap ons drome,
soos teen skemerlug die bome
opreik na die bloue maan;

gaan met al sy donker wense,
en die heilige, nooit-gehoorde
dinge sê, waarvoor die mense
huiwer, en wat om die grense
flikker van my duister woorde.

5 Stem