Opname van Reën in die voorwinter

 Hier kan jy na die opname luister, vir dit stem en deel met jou vriende.
Gelees deur Johannes de Beer
Gedig geskryf deur G.A. Watermeyer

Vier mure teen die Suidewind –
my swartoogvrou, my blondhaarkind.

Kareehoutstompe in die vuur,
ketel en kaggel brons geskuur.

My bont koei lê op koringstrooi
my swart haan roep die dagbreek rooi.

Soet deur die lang nag sing die reën;
moflammers sal ek vroeg-Mei speen.

Die wendam stoot sy uitloop oor –
blink breek my ploeg die middelvoor . . .

1 Stem