Uys Krige

Uys Krige

Mattheus Uys Krige is op 4 Februarie1910 op die plaas Bontebokskloof tussen die sendingstasie Zuurbraak en die dorpie Buffeljagsrivier in die distrik Swellendam gebore. Sy eerste opleiding ontvang hy by die Tamboerskloofse Juniorskool. In 1920 verhuis sy gesin na Stellenbosch, waar hy tien jaar lank bly en ook studeer. Vanaf 1931 tot 1935 bereis hy Europa en by sy terugkeer werk hy op die redaksie van verskeie Afrikaanse koerante. By die uitbreek van die Tweede Wêreldoorlog sluit hy aan as oorlogskorrespondent. Hy was krygsgevangene in Italië, maar slaag in 1944 daarin om te ontsnap.

Sedert 1950 het Krige hoofsaaklik in die Kaap gewoon waar hy hom op skryfwerk toegespits het. Hy het hom op 18 April 1968 op Onrusrivier gevestig, en daar het hy vir amper twintig jaar in Swartdakkies gebly wat hy van sy broer Arnold gekoop het. Hy is op 10 Augustus 1987 in sy huis aan maagkanker oorlede.

Krige het die volgende digbundels gepubliseer: Kentering (1935), Rooidag (1940), Die einde van die pad en ander oorlogsverse (1947), Hart sonder hawe (1949), Vir die luit en kitaar (1950), Ballade van die groot begeer en ander gedigte (1960) en Vooraand (1964).

In 1974 ontvang Krige die Hertzogprys vir poësie en in 1985 die Hertzogprys vir drama.

Bron: www.nb.co.za

Gedigte deur Uys Krige