F.W. Reitz

F.W. Reitz

President Francis William Reitz is op 5 Oktober 1843 in die distrik Swellendam gebore. Hy gaan skool op Fort Beaufort en Rondebosch, en is daarna na die S.A. Kollege in Kaapstad. In 1864 studeer hy in Londen in die regte, en vestig hom vier jaar later in Kaapstad as advokaat. Nadat hy ’n aantal jare regter was in die Vrystaat, word hy in 1889 gekies as president. In 1895 moes hy om gesondheidsredes aftree, en twee jaar later is hy aangestel as Staatsekretaris van die Zuid-Afrikaansche Republiek. Hy het die Tweede Vryheidsoorlog meegemaak en in 1910 word hy gekies tot die eerste voorsitter van die Senaat van die Unie van Suid-Afrika waarvan hy tot 1929 die voorsitter bly. Hy is op 27 Maart 1934 in sy huis, Botuin, in Kaapstad oorlede.

Reitz het die eerste bloemlesing Afrikaanse gedigte opgestel – Vyftig uitgesogte Afrikaanse gedigte (1888). In 1910 verskyn sy Oorlogs en andere gedichten.

Bronne: Digters en digkuns – P.J. Nienaber (Afrikaanse Pers-boekhandel, 1963); Wikipedia

Gedigte deur F.W. Reitz