A.D. Keet

A.D. Keet

Albertus Daniël Keet is op 14 Oktober 1888 in Alice gebore. Sy matriekeksamen lê hy af op die S.A. Kollege (die skool) en in 1908 behaal hy ’n B.A.-graad aan die S.A. Kollege, tans die Universiteit Kaapstad. In 1909 vertrek hy na Amsterdam om in die medisyne te studeer. Sedert 1920 praktiseer hy op Senekal, waar hy distriksgeneesheer was en op 12 Februarie 1972 oorlede is.

J.C. Kannemeyer som sy bydrae tot die Afrikaanse poësie in Die Afrikaanse Literatuur (1952-2004) só op: “Onder die Vroeë Indiwidualiste verskyn van AD Keet ’n bundel Gedigte (1920) wat verse oor die natuur, die ‘lewe’, die liefde en die vaderland bevat. Die meeste van die verse is sangerig, maar ’n mens mis konkrete beelding en dikwels hinder die retoriese wendinge en swak woordkeuse. Sy beste werk is enkele fyn waarnemings wat ’n voorspel is op die vroeë Dertig, ’n paar eenvoudige liefdesverse en enkele versetgedigte.”

Bron: Digters en digkuns – P.J. Nienaber (Afrikaanse Pers-boekhandel, 1963)

Gedigte deur A.D. Keet